Sla navigatie over

Toegangsrecht

In België is de toegankelijkheid van publieke plaatsen, zoals cafés, restaurants, winkels, openbaar vervoer, hotels, …., voor personen met een assistentiehond wettelijk geregeld waardoor deze honden op heel wat plaatsen al welkom zijn. Maar voor heel wat mensen is dit recht op toegang niet zo duidelijk

Door de complexe structuur van België zijn er, afhankelijk van hun bevoegdheden, wetteksten opgemaakt door de Federale en Gewestelijke regeringen. Al deze teksten zijn te vinden op de website van BADF.