Sla navigatie over

Het geleidehonden team

Kennismaking met de hond

De opleiding van onze geleidehonden duurt gemiddeld acht maanden. Als één van onze honden in de eindfase van de opleiding is, bekijken de instructeurs welke kandidaat op onze wachtlijst het beste bij de hond past en wordt er een afspraak gemaakt om de kandidaat kennis te laten maken met de hond.

Om de match optimaal te maken wordt op volgende zaken gelet.

  • Het looptempo van de hond: dit moet passen bij de kandidaat
  • Het werkaanbod van de kandidaat
  • De woon- (en werk-) omgeving van de kandidaat
  • De omgeving/omstandigheden waarin de hond zal werken
  • De persoonlijkheid van zowel de hond als de kandidaat
  • De mogelijkheid om de hond de nodige ontspanning te geven (zijn er losloopmogelijkheden, hoe vaak kan de kandidaat zijn hond los laten lopen, …)

Blijkt de hond de goede match voor de kandidaat, dan wordt er gekeken naar eventuele specifieke eisen of wensen van de kandidaat. Indien nodig zal de hond vóór het begin van de stage hierop nog getraind worden (vb. het lopen langs wegen waar geen trottoir is)

Instructieperiode

De overhandigingsstage duurt gemiddeld 4 weken voor een eerste hond, 2 weken voor een volgende geleidehond en vindt volledig in de eigen omgeving van de kandidaat plaats.

De stage bestaat uit een praktisch en een theoretisch gedeelte. Stap voor stap, maar intensief, wordt tijdens de stageperiode, onder begeleiding van een instructeur, met de hond geoefend en leert de kandidaat op een verantwoorde manier met de hond omgaan en veilig met hem op stap te gaan.

Opvolging van het team

Na de stage blijven onze instructeurs het team regelmatig opvolgen tot het moment waarop de baas en zijn geleidehond perfect op elkaar zijn afgestemd. Daarna vindt er minstens één jaarlijks controlebezoek plaats en blijven de instructeurs beschikbaar voor vragen of het verhelpen van een probleem.

Pensioen geleidehond

Een goede oude dag betekent voor een gepensioneerde geleidehond genieten van de rust en niet meer hoeven te werken. Hij krijgt de laatste jaren van zijn leven een gewoon huishondenleven dat bestaat uit lekker wandelen, eten, slapen, spelen en knuffelen.
In een aantal gevallen kan de gepensioneerde hond bij zijn baas blijven, naast de nieuwe geleidehond. Soms keert de hond terug naar zijn vroegere gastgezin of gaat hij naar bekenden van de geleidehondgebruiker. Als deze opvangmogelijkheden geen optie zijn, zorgt Scale Dogs voor een goede thuis.