Sla navigatie over

Partners

De opleiding en het gratis ter beschikking stellen van onze geleidehonden aan personen met een visuele beperking is alleen mogelijk dankzij de steun van sponsoren. Scale Dogs wordt onder andere gesteund door onderstaande organisaties.

Overweegt u ook sponsor te worden van onze vzw,, neem dan contact op voor meer informatie of een persoonlijke kennismaking (info@scaledogs.be, 0473-30.24.27 of 02-660.77.56)

Hill’s Pet Nutrition

Scale Dogs kan sinds heel wat jaren op de steun van Hill’s Pet Nutrition rekenen. Dankzij dit bedrijf krijgen onze pups en jonge honden in opleiding een evenwichtige en kwalitatieve voeding die volledig beantwoordt aan hun behoeften.
Hill’s Pet Nutrition is toegewijd om huisdieren te helpen hun volledige potentieel te bereiken door middel van kwaliteitsvoeding en gezondheidszorg De ongeëvenaarde aandacht voor gezonde, gelukkige huisdieren, is de drijfveer achter alles wat dit bedrijf doet.

Nationale Loterij

The National Lottery is about much more than just games
Vele spelers nemen voor een klein bedrag deel aan een spel van de Nationale Loterij. Je maakt kans om te winnen én helpt met je inzet ontelbare initiatieven in de samenleving. Dankzij alle spelers kan er meer dan 200 miljoen euro geïnvesteerd worden in maatschappelijke projecten en verenigingen die het verschil maken op humanitair, sociaal, sportief, cultureel en wetenschappelijk vlak. Spelen is ook helpen en daarom is de Nationale Loterij veel meer dan spelen. Jij speelt toch ook.

#meerdanspelen #nationaleloterij #proudpartner

MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel is een publiekrechtelijke entiteit, bij ordonnantie van 22 november 1990 belast met de uitbating van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Een contract van openbare dienst bepaalt elke 5 jaar de opdrachten en verbintenissen van de MIVB en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De raad van bestuur van de MIVB is belast met de controle van de goede uitvoering van het contract. Een ondernemingsplan definieert de opdrachten en visie van de MIVB en de strategie die wordt gevoerd om de doelstellingen van het contract van openbare dienst te behalen.

BIM

Leefmilieu Brussel werd opgericht in 1989 en is de overheidsdienst voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onze activiteitendomeinen dekken het milieu in brede zin