Sla navigatie over

Partners

De opleiding en het gratis ter beschikking stellen van onze geleidehonden aan personen met een visuele beperking is alleen mogelijk dankzij de steun van sponsoren. Scale Dogs wordt onder andere gesteund door onderstaande organisaties.

Overweegt u ook sponsor te worden van onze vzw,, neem dan contact op voor meer informatie of een persoonlijke kennismaking (info@scaledogs.be, 0473-30.24.27 of 02-660.77.56)

Hill’s Pet Nutrition

Scale Dogs kan sinds heel wat jaren op de steun van Hill’s Pet Nutrition rekenen. Dankzij dit bedrijf krijgen onze pups en jonge honden in opleiding een evenwichtige en kwalitatieve voeding die volledig beantwoordt aan hun behoeften.
Hill’s Pet Nutrition is toegewijd om huisdieren te helpen hun volledige potentieel te bereiken door middel van kwaliteitsvoeding en gezondheidszorg De ongeëvenaarde aandacht voor gezonde, gelukkige huisdieren, is de drijfveer achter alles wat dit bedrijf doet.

Nationale Loterij

De Nationale Loterij. Da’s meer dan spelen

Alle spelers van de Nationale Loterij zorgen er samen voor dat ontelbare projecten en organisaties in ons land een verschil kunnen maken voor de hele samenleving. Dankzij alle Belgen die voor een kleine inzet spelen met een spel van de Nationale Loterij, kan de Loterij 345 miljoen euro per jaar, dat is 100 % van haar winst, als financiële ondersteuning bieden aan heel veel waardevolle initiatieven op het vlak van cultuur, wetenschappelijk onderzoek, sport, sociale inclusie en armoedebestrijding. Scale Dogs is ontegensprekelijk zo’n warme en inclusieve vereniging met een grote maatschappelijke meerwaarde. #meerdanspelen #proudpartner

MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel is een publiekrechtelijke entiteit, bij ordonnantie van 22 november 1990 belast met de uitbating van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Een contract van openbare dienst bepaalt elke 5 jaar de opdrachten en verbintenissen van de MIVB en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De raad van bestuur van de MIVB is belast met de controle van de goede uitvoering van het contract. Een ondernemingsplan definieert de opdrachten en visie van de MIVB en de strategie die wordt gevoerd om de doelstellingen van het contract van openbare dienst te behalen.

Toolbox

Toolbox is een vzw die zich tot doel heeft gesteld om het beheer te verbeteren van organisaties met een sociaal doel met begunstigden in België. En dit dankzij het vrijwillig ter beschikking stellen van expertise.

Met hun expertise en ervaring ondersteunen de professionele vrijwilligers van Toolbox bestuurders en teams om de uitdagingen binnen hun organisatie aan te gaan.