Sla navigatie over

Kwaliteitslabels

Kwaliteit is voor Scale Dogs heel belangrijk. Daarom hechten wij veel belang aan een objectieve, externe controle en zijn wij aangesloten bij enkele internationale en nationale organisaties:

International Guide Dog Federation

Scale Dogs is geaccrediteerd lid van de International Guide Dog Federation (Internationale Federatie van Geleidehondenscholen). Deze Federatie heeft normen gesteld waaraan kwaliteitsscholen voor geleidehonden moeten voldoen. Iedere vijf jaar wordt gecontroleerd of de geaccrediteerde leden voldoen aan de gestelde normen. Daarnaast delen de aangesloten organisaties hun kennis met elkaar.

Assistance Dogs International Europe (ADEu)

Scale Dogs is eveneens aangesloten bij Assistance Dogs International Europe (ADEu). Dit is een tweede internationale organisatie die controle uitoefent bij haar leden op het respecteren van de door haar geformuleerde kwaliteitsnormen.

Belgian Assistance Dogs Federation

De BADF (Belgian Assistance Dog Federation) is een overkoepelende organisatie voor de Belgische assistentiehondenscholen die lid zijn van een internationaal overkoepelend orgaan zoals bv. ADEu (Assistance Dogs International Europe) en/of IGDF (International Guide Dog Federation).

Cel Machtiging Assistentiehondenscholen

Scale Dogs wordt erkend door de Cel Machtiging Assistentiehondenscholen. Deze cel heeft tot doel de assistentiehondenscholen die volgens de in artikel 4 van het Vlaams decreet van 20/03/2009 vermelde overeengekomen wijze werken, te machtigen om hun opgeleide honden de titel en het certificaat van geattesteerde assistentiehond mee te geven. Deze attestering laat het voor de persoon met assistentiehond toe onbeperkt toegang te krijgen tot publieke plaatsen, behalve de uitzonderingen die vermeld zijn in de uitvoeringsbesluiten behorende bij dit decreet.

Donorinfo (Onafhankelijk Informatiecentrum over goede doelen in België)

Donorinfo publiceert informatie voor iedereen die op zoek is naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over de financiering en de werking van filantropische organisaties in België. Onze database bevat gegevens over meer dan 200 organisaties, die gecontroleerd werden door een extern erkend orgaan, door experts verwerkt en gepubliceerd volgens een uniform model. Donorinfo opereert volledig onafhankelijk en is gratis. Een unieke garantie tot vertrouwen en transparantie.

Koning Boudewijn Stichting – Goede doelen


De database van Goede Doelen bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. De database wordt dagelijks geüpdate, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.

Daarnaast wordt Scale Dogs erkend door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap), de PHARE (Personne Handicapée Autonomie Recherchée) en de AVIQ (l’agence pour une vie de Qualité).