Sla navigatie over

ASS honden

Voor kandidaten met een Autisme Spectrum Stoornis biedt Scale Dogs 3 mogelijkheden:

De autismehond

De autismehond is een hond die wordt opgeleid tot assistentiehond. Dit betekent dat hij het kind zowel mag begeleiden naar openbare plaatsen als binnen de woonomgeving kan helpen. Scale Dogs leidt autismehonden op voor kinderen die, op het moment van de aanvraag, tussen de 4 en 14 jaar oud zijn.

De autismehond helpt kinderen met een ASS om hun potentieel zo goed mogelijk te ontwikkelen en om een zo groot mogelijke zelfstandigheid te verkrijgen .

De autismehond geeft de ouders en het kind een grotere zelfstandigheid en creëert een veilige omgeving voor het kind waardoor hij zich geruster voelt.

Een volledig opgeleide autismehond helpt onder andere bij:

  • Het introduceren van dagelijkse routines
  • Het verminderen van wegren gedrag
  • Het helpen van het kind bij ongewone situaties en omgevingen
  • Het verminderen van stress en angst
  • Het verbeteren van de slaap
  • Het stoppen van repetitief gedrag

Gezien de autismehond toegangsrecht heeft tot openbare plaatsen kan het gezin dingen doen die vroeger onmogelijk waren (boodschappen doen, op vakantie gaan, …)

Na een basisopleiding wordt de autismehond bij de kandidaat geplaatst. De eindtraining gebeurt in samenwerking met het gezin teneinde zo goed mogelijk in te spelen op de specifieke behoeftes van het kind.

De buddyhond

De buddyhond is geen ‘assistentiehond’ en heeft bijgevolg geen toegangsrecht tot alle publieke plaatsen. Wel gaat het hier opnieuw om honden met een goede basisopvoeding en training.

De buddyhond geeft vooral steun, gezelschap, structuur, vertrouwen en plezier binnen de huiselijke omgeving.

PAWS Workshop

Naast het feit dat sommige kinderen een volledig getrainde assistentiehond nodig hebben, kunnen veel gezinnen met een kind met autisme sneller geholpen worden en baat hebben bij een goed getrainde gezinshond.

Met de PAWS-workshops willen wij ouders praktische hulp en informatie bieden. Het doel van het programma is hen de kennis en ondersteuning te geven die nodig zijn om een geschikte hond te vinden voor hun gezin en/of om hun eigen hond vaardigheden bij te brengen die zinvol zijn voor hun kind.