Sla navigatie over

Fiscaal Attest

Fiscaal attest: verplichte vermelding van het rijksregisternummer vanaf 1 januari 2024

Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar

Vanaf 1 januari 2024 moet uw rijksregisternummer verplicht vermeld worden om een fiscaal attest te verkrijgen waarmee u van de fiscale aftrekbaarheid kan genieten in uw belastingaangifte (Verplichting SPF Financiën – art 323/3 CIR92). Voor particulieren staat dit nummer op de achterkant van uw Belgische identiteitskaart. Voor bedrijven (rechtspersonen) is dit het nummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Indien u een fiscaal attest wenst te ontvangen volstaat het volgend formulier in te vullen.


Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SCALE DOGS VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In welke gevallen mogen wij een fiscaal attest afgeven ?

Definitie van een GIFT :

Een gift is het bedrag dat een persoon, bedrijf of organisatie op onze rekening stort zonder iets in de plaats te krijgen. Dit betekent dat u, als donor, niets in tegenpartij krijgt. Enkel een persoonlijke gift geeft recht op een fiscaal attest.

  • Wij mogen een fiscaal attest geven voor een gift vanaf 40€/jaar gestort op onze rekening zonder mededeling of met de mededeling “GIFT”.
  • Een gift zal in geen enkel geval iets in tegenpartij vragen.
  • Het gestorte bedrag komt niet uit een inzamelactie of uit de opbrengst van een verkoop.

Wat is het verschil (op fiscaal vlak) tussen een gift en een storting ten gevolge van een inzamelingsactie?

Wanneer jullie een bedrag storten ten gevolge van een inzamelingsactie, verzamelen jullie geld van verschillende mensen. Bijvoorbeeld ten gevolge van een verkoop, een activiteit, of een event zoals een verjaardag. De opbrengst van deze inzamelingsactie geeft u geen recht op een fiscaal attest, omdat het gestorte geld van meerdere personen komt.

Wat is het verschil (op fiscaal vlak) tussen een gift en een storting ten gevolge van een inzamelingsactie?

In dit geval dient u 2 verschillende stortingen te doen :

  • 1 storting voor de gezamenlijke inzamelingsactie ( geen fiscaal attest)
  • 1 storting voor de persoonlijke gift (geeft recht op een fiscaal attest)