Sla navigatie over

Ons werk

De hoofdactiviteit van Scale Dogs is het opleiden van geleidehonden voor personen met een visuele beperking. Geleidehonden leiden hun blinde of slechtziende baas veilig en vlot door het verkeer en langs obstakels, voeren zoekopdrachten uit en zijn in staat een commando te weigeren als er gevaar dreigt. Daarnaast vergemakkelijkt een geleidehond het sociaal contact met andere personen. Geen ander mobiliteitsmiddel biedt personen met een visuele beperking zoveel onafhankelijkheid en vrijheid. Dankzij hun geleidehond kunnen ook zij deelnemen aan het dagelijkse leven zonder van anderen afhankelijk te zijn.

Daarnaast proberen wij zo veel mogelijk honden, die niet geschikt blijken voor het geleidewerk, een alternatieve carrière te geven zoals autismehond, instellingshond of buddyhond. Wij organiseren eveneens, in samenwerking met onze collega’s van Dyadis vzw, PAWS workshops voor ouders van kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis.